Finansal Piyasa Riski Ve Altın Yatırımı Türkiye Örneği


AKEL V., Gazel S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.335-350, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The present paper examines the relation between gold return and stock market return and whether gold can be used as a hedge on average or a safe haven during specificallyfinancial turmoilin times of consecutive negative market returns inTurkey. The study employs daily data spanning from July 2000 to November 2014.The study determines whether or not the use of GARCH family models would be appropriate using a heteroskedasticity test. The results obtained from TARCH(1,1) estimation by maximum likelihood indicate a significant positive but low correlation between gold and once-lagged stock returns in the long run. Moreover, gold at best is not a safe haven for stockholders as the relationship between the gold and stock markets returns do not vary inconsecutive negative market returns.

Bu çalışmada, Temmuz 2000- Kasım 2014 döneminde,Türkiye’de altının hisse senedi yatırımları karşısında iyi bir riskten korunma, çeşitlendirme aracıveözellikle finansal kriz dönemlerinde güvenli bir liman olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.Çalışmada, araştırma yöntemi olarak GARCH ailesi modelleri kullanılarak en çok olabilirlik tekniği dikkate alınarak çeşitli hata dağılımları açısından alternatif modeller denenmiş ve TARCH(1,1) modelinin en iyi seçenek olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde altının riskten korunma aracı olma özelliği sergilemediği ancak hisse senedi getirileri ile altın getirileri arasındaki düşük korelasyon katsayısı nedeniyle çeşitlendirme aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, altın ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ardışık negatif piyasa getirilerinin olduğu dönemlerde değişiklik sergilemediği içinaltının hisse senedi yatırımcıları açısından güvenli bir liman olmadığı tespit edilmiştir.