Bulk-fill kompozitlerin su emilim, suda çözünme, mikrosertlik ve dönüşüm derecesi


ALKAN AYGÖR F. , ERÇİN Ö., TEKİNDAL M. A. , ARHUN N.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text