Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler-


ULU M.

Other, pp.539-559, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.539-559
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Faith development theory was pioneered originally in the 1970s (Fowler, 1974) and 1980s (Fowler, 1981) as a framework for understanding the evolution of how human beings conceptualize God, or a Higher Being, and how the influence of that Higher Being has an impact on core values, beliefs, and meanings in their personal lives and in their relationships with others. Because of the formative influence of this theoretical work in both religious and spiritual development (including multiple references in this volume), it merits full articulation and a recounting of its origins. This chapter gives the early history of the author’s faith development theory and introduces readers to its key concepts, with special emphasis on those stages most commonly seen in children and adolescents. It also reviews some of the critical and constructive assessments of faith development theory by scholars in the field, through the lenses of several volumes of collected articles.

İnanç gelişimi teorisi, ilk olarak 1970’ler (Fowler, 1974) ve 80’lerde (Fowler, 1981), insanoğlunun Tanrıyı ya da yüce bir varlığı zihninde nasıl kavramsallaştırdığının evrimi ve bu yüce varlığın bireyin çekirdek temel değerler, inançlar ve onun kişisel hayatı ve diğer insanlarla ilişkilerindeki anlamlara nasıl bir etkisi olduğunu anlamak adına bir çerçeve olarak öne sürülmüştür. Bu teorik çalışma, hem dini hem de ruhsal gelişimdeki biçimlendirici etkisinden ötürü (bu ciltte çoklu atıflar da yer almaktadır) tamamıyla dile getirilmeyi ve çıkış noktalarının yeniden anlatılmasını hak etmektedir. Bu bölüm yazarın inanç gelişimi teorisinin ilk geçmişini sunmakta, çoğunlukla çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bu aşamaları özellikle vurgulayarak önemli noktalarını okuyucuya tanıtmaktadır. Ayrıca bir araya getirilmiş birkaç cilt makalenin ışığında alandaki bilim insanları tarafından inanç gelişim teorisi hakkındaki eleştirel ve yapıcı değerlendirmeler gözden geçirilmektedir.