Üniversite Öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği )


KIRIMOĞLU H., KAYNAK K. , KALFA S.

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text