Diferansiyel Gelişim Algoritması Kullanarak IIR Süzgeçlerin Tasarımı


Karaboğa N., Çetinkaya M. B.

IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2008), Aydın, Turkey, 20 - 22 April 2008, vol.0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 0
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

There are two important problems encountered in the design of adaptive IIR filters, i.) the filter may not show an intrinsic stable behaviour during the adaptation process, it sometimes become unstable, ii.) they may not always reach to the optimal solutions because of their multi-modal error surfaces. Although these diffuculties of  adaptive IIR filter design, in recent years, there has been an increasing interest on adaptive IIR filters as they provide better performance than an FIR filter that has the same degree and they also degrease the hardware cost. To overcome the diffuculties of the adaptive IIR filter design process, evolutionary-based optimization algorithms can be used.


Uyarlanır IIR süzgeç tasarımında karşılaşılan iki önemli problem vardır, i.) uyarlama süreci boyunca süzgeç sürekli olarak kararlı kalmayıp kararsız bir davranışta sergileyebilir, ii.) hata yüzeyleri çok-modlu yapıda olduğu için optimal çözümlere (global minimum) her zaman ulaşılamayabilir. Uyarlanır IIR süzgeçlerin tasarımında karşılaşılan bu zorluklara rağmen, aynı dereceden FIR süzgeçlere göre performanslarının daha iyi olmasından ve donanım maliyetini düşürmelerinden dolayı son yıllarda uyarlanır IIR süzgeçler üzerine çalışmalar dikkat çekecek düzeyde artmıştır. Uyarlanır IIR süzgeç tasarımında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek için, evrimsel tabanlı optimizasyon algoritmaları kullanılır.