Bibliometric Analysis of Articles in the "Turkish World" Content Published in Dergipark


Creative Commons License

ÇELIK F., Güllü K.

Manas Journal of Social Studies, vol.12, no.Özel Sayı, pp.128-140, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33206/mjss.1313604
  • Journal Name: Manas Journal of Social Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.128-140
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to profile the academic studies on the DergiPark platform in the "Turkish World" content. For this purpose, the bibliometric profile of the articles on "Turkish World" published in DergiPark in the last 10 years as of 2023 has been revealed. A total of 238 articles on the DergiPark platform were analyzed by the bibliometric analysis method during the said period. The obtained data includes the authors, the institutions of the authors, the titles of the authors, the language of the publication and their keywords, etc. Analyzed. In addition, the keywords of the examined articles were searched by taking into account the content of "Turkish", "Turkish Geographies" and "Tourism Assets of the Turkish World" and the results were summarized by clouding method. It has been determined that the most articles in DergiPark, 194, were published between 2017-2021, Turkish, English, Azerbaijani and Kazakh Turkish were used as publication languages, 60% were public journals according to the ownership of the journals in which they were published, and 80% of the articles were single-authored. It was seen that Gazi University and Ege University contributed the most to the articles on the Turkish World, and the words Azerbaijan, Dede Korkut and Epic were the most prominent in the clouding method.
Bu çalışmada, DergiPark platformunda yer alan akademik çalışmaların “Türk Dünyası” içeriğinde profilini çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2023 yılı itibarı ile son 10 yılda DergiPark’ta yayınlanmış olan “Türk Dünyası” konulu makalelerin bibliyometrik profili ortaya konulmuştur. Söz konusu periyotta DergiPark platformunda yer alan toplam 238 makale bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen veriler, yazarları, yazarların kurumları, yazarların ünvanları, yayın dili ve anahtar kelimeleri itibarı ile analiz edilmiştir. Ayrıca incelenen makalelere ait anahtar kelimeler içerisinde “Türk”, “Türk Coğrafyaları” ve “Türk Dünyası Turizm Varlıkları” içeriği dikkate alınarak tarama yapılmış ve çıkan sonuçlar bulutlama yöntemi ile özetlenmiştir. DergiPark’ta en çok makalenin 194 adet olmak üzere 2017-2021 yılları arasında yayınlandığı, yayın dili olarak Türkçe, İngilizce, Azerbaycan ve Kazak Türkçesi kullanıldığı, yayınlandıkları dergilerin sahipliklerine göre %60 oranında kamu dergisi ve makalelerin %80 oranında tek yazarlı olduğu tespit edilmiştir. Türk Dünyası içerikli makalelere en çok Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesinin katkı yaptığı, bulutlama yönteminde en çok Azerbaycan, Dede Korkut ve Destan kelimelerinin öne çıktığı görülmüştür.