Dini Düşüncenin Gelişimi


Creative Commons License

OSMANOĞLU C., ULU M.

Other, pp.269-289, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.269-289
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Over the last fifty years, in three distinct waves of research, psychologists have investigated tlie religious thinking of children and adolescents. However, they have differed substantially in their conceptual frameworks, methods, and conclusions, making it difficult for educators to determine the overall imphcations of their findings for educational practice. In this article, the author reviews this research, identifies points of agreement and contention, derives tentative conclusions about the nature of rehgious thinking and its development, and discusses their educational implications.

Son elli yıl boyunca psikologlar, üç farklı araştırma dalgası şeklinde çocukların ve ergenlerin dini düşüncelerini araştırmaktadırlar. Ancak psikologların kendi kavramsal çerçeveleri, metotları ve sonuçları konusunda oldukça farklı olmaları eğitimcilerin onların bulgularının eğitim uygulamalarına olan genel etkilerini belirlemelerini zorlaştırmaktadır. Bu makalede yazar, bu araştırmaları incelemekte, üzerinde anlaşma sağlanan ya da ihtilafa düşülen noktaları tanımlamakta, dini düşüncenin ve onun gelişiminin doğası hakkında farazi sonuçlara ulaşmakta ve bunların eğitimsel yansımalarını tartışmaktadır.