Gerze Horoz ve Tavuklarının (Gallus domesticus)Tunica Fibrosa Bulbi’si üzerinde anatomik, histolojik ve elektron mikroskobik incelemeler


GEZER İNCE N., ONUK B., ALAN E., SELVİLER SİZER S., ALAN A., KABAK M.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)