SAĞLIK ALANINDA GÖRÜNTÜ İŞLEME


Şimşek O. Ç., Kızılkaya Aydoğan E., Delice Y.

in: SAĞLIK YÖNETIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Prof.Dr. Özgür Demirtaş,Dr.Özge Üstün, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.179-196, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.179-196
  • Editors: Prof.Dr. Özgür Demirtaş,Dr.Özge Üstün, Editor
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The ability to transfer images into digital formats today is seen as a revolutionary development in terms of perceiving and interpreting visual information. With this advancement comes the field of image processing, which enables us to analyze, manipulate, and correct digital images with high accuracy and versatility. The fundamental purpose of image processing is to process visual data transferred to the digital domain in matrix format, interpret them through computer-based analysis, draw inferences, and ultimately reach a conclusion according to demand. These inferences in image processing have led to highly successful results in various fields such as medicine, various industrial applications, space exploration, security systems, and many others.

Günümüzde görüntülerin dijital ortama aktarılabilmesi, görsel bilgilerin algılanması ve yorumlanması açısından devrim yaratan bir gelişme olarak görülmektedir. Bu gelişme ile birlikte ortaya çıkan görüntü işleme alanı, dijital görüntüleri yüksek doğruluk oranıyla ve çok yönlü olarak analiz etmemize, manipüle etmemize ve düzeltmemize olanak sağlamıştır. Görüntü işlemenin temel amacı, dijital ortama matris formatında aktarılan görsel verileri bilgisayar vasıtasıyla işlemek, analiz edilen bilgiler sayesinde çıkarımlar yaparak anlamlandırmak ve nihayetinde talep doğrultusunda bir sonuca ulaşmaktır. Görüntü işlemedeki bu çıkarımlar, tıp, çeşitli endüstriyel uygulamalar, uzay araştırmaları, güvenlik sistemleri ve diğer birçok alanda kullanılarak oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.