DEÜTF deney hayvanları laboratuvarında konvensiyonel olarak yetiştirilen BALB c farelerde mikrobiyolojik izlem


ÇELİK A., KOLATAN H. E. , BALTACIOĞLU G., KAMACI G. , GÜNELİ M. E. , YILMAZ O., ...More

3. Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi, Turkey, 26 - 28 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey