Giden Konteynerler İçin Depolama Yeri Belirleme Probleminin Çözümü İçin Yeni Bir Sezgisel Yöntem


Şenyiğit E., Artut A., Mutlu S., Atici U.

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.2, pp.142-161, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknolojik gelişmeler ve talep artışı limanlarda yapılan konteyner taşımacılığı miktarını artırmıştır. Bu artış limanların etkin yönetiminin önemini belirginleştirmiştir. Taşınan ürünlerin limanlarda uygun bir plana göre geçici veya kalıcı olarak depolama yeri belirleme bütün sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Çalışmamızda, bu problemin çözümü için yeni bir sezgisel yöntem geliştirilmiş ve çalışma içerisinde açıklanmıştır ve rastgele oluşturulan çözümler ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada ele alınan problemde performans, konteynerlerin toplanmasında konteynerlerin yer değiştirme (elleçleme) sayısı ile ölçülür. Yer değiştirme sayısının az veya hiç olmaması istenir. Yöntemin yer değiştirme sayısı ne kadar az ise performansı o kadar iyidir. Çalışmada, 3 farklı depolama alanı hacmi dikkate alınmıştır. Bunlar sırasıyla, 24 ,48 ve 80 birim konteyner depolama alanı hacimleridir. Her bir depolama alanı hacmi kendi içerisinde 3 farklı gelen konteyner sayısında incelenmiştir. 24 birim konteyner hacme sahip depolama alanında sırasıyla 10, 18 ve 24 adet gelen konteyner vardır. 48 birim konteyner hacme sahip depolama alanında sırasıyla 20, 36 ve 48 adet gelen konteyner vardır. Son olarak 80 birim konteyner hacme sahip depolama alanında sırasıyla 40, 60 ve 80 adet gelen konteyner vardır. Böylece 9 farklı grup veri incelenmiştir ve her grupta 50 tekrar yapılmıştır. Toplam 450 farklı deney yapılmış ve 450 farklı sonuç elde edilmiştir. Önerilen sezgisel yöntem 450 deney verisinin 255’inde (%56.67) 0 yer değiştirme ile optimum sonuç bulmuştur. Geri kalan 195 deney verisinde minimum 1, maksimum 40 yer değiştirme gerçekleşmiştir. Önerilen sezgisel yöntem, 450 deney verisini toplam 1725 yer değiştirme ile çözmüştür. Rastgele çözümde ise 450 deneyde toplam 16622 adet yer değiştirme ile çözüm elde edilmiştir.