Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Birleşme ve Devralmaların Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi


KONAK F., ÇITAK L.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.337-364, 2018 (Peer-Reviewed Journal)