Yapay Zekâ Bağlamında İletişim: Fırsatlar, Riskler, Tehditler


Creative Commons License

Kanbur Y.

CICMS 2021, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.140

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.140
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

 

Yapay zekâ toplumsal açıdan endüstri devrindeki buhar makinelerine benzetilirse, işlemesi için gereken hammadde de veri olacaktır. Dijital depolama kapasitesinin artmasının yanında bilgisayarların işlem gücünün de artması sayesinde yapay zekâ günümüzde sosyal ve bilişsel dünyayla ilişkili kurabilmektedir. Öğrenebilen makineler kullanıcı deneyiminden yola çıkarak kitlesel örüntüleri keşfedebilmektedir. Bu sayede “araç”, kitlesi hakkında bireyden bireye, an be an fikir sahibidir. Çıktıların ekonomik beklentileri desteklediği alanlardaki dönüşüm gözle görülür hızla gerçekleşmektedir. İletişim ve enformasyon bağlamındaki birçok pratiğin, makine yetilerine uygunlukları bakımından yakın gelecekte evirilmesi beklenmektedir. 

İletişim alanında yapay zekâ yeteneklerinin teknik boyutta kavranması ve görünür hale gelmesi bilimsel şuurun gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu amaçla yaygın kullanımdaki yapay zekâ uygulamaları, yakın dönem projeksiyonlarıyla iletişim araçlarına, bireylere ve basın kuruluşlarına etkileri; fırsat, risk ve tehdit faktörleriyle incelenmiştir. Standart enformasyon üretim sürecinde makinelerin kullanımı, gerçek durum senaryolarında işlerliğini kanıtlamıştır. Yakın gelecekte rutin haber yazımı ve kişiye-kitleye göre özelleştirilmiş haber sürümleri gibi uygulamalar haber üretiminin farklılaşacağının göstergesidir. Kullanıcı bağlılığını ve kârlılıklarını artırmada birçok mecra, girift sibernetik bağlarla yapay zekayı iletişim süreçlerine eklemektedir. 

Teknoloji, emtianın üretim biçimini değiştirdiği gibi haber üretimini, enformasyon dağılımını ve kısmen de gerçekliği değiştirebileceği yetilere erişmiş durumdadır. Yapay zekâ içeren sonuçların başarısı, taklit ettiği insan melekelerine olan yakınlığıyla ölçülmektedir. Gelişmiş mühendisliğin ürünü humanoid avatarın mümkün kıldığı sosyal etkileşim bizi teknolojik çıktı olarak, eşyanın tabiatı gereği, etkileyecektir. Söz gelimi insana benzeyen robotun insansı mimiklerle konuşmasına verdiğimiz bilişsel ve şuurlu tepkiyi; fiziksel varlığına vakıf olamadığımız algoritmalara, kullanıcısı olduğumuzda vermemiz mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda çalışmada mukayeseli örnekler aracılığıyla yapay zekanın iletişim alanındaki varlığı çeşitli boyutlarda görünür kılınmıştır.