Sol-Gel Synthesis of Ca3B206:Gd3 Phosphor


ÖZPOZAN N., Sarıoğlan E., ERSÖZ M., ÖZMEN M.

ORTA DOĞU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 9 - 12 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Erciyes University Affiliated: Yes