BALIK ÇİFLTLİKLERİNDE ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ


Mıhçıokur H.

5th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 17 - 19 February 2022, pp.212

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Balık üretiminde, balık çiftlikleri ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir üretim yöntemidir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığında yayınlanan Su ürünleri sektör politika belgesine göre 2018

yılında 308 092 ton/yıl balık üretimi gerçekleştirilmiş ilerleyen yıllara göre yapılan

projeksiyonda 2023 yılında 529 226 ton/yıl üretim beklenmektedir. Bu çalışmalarda iç sularda

ve denizlerde kurulmuş balık çiftliklerinin yemleme ve ilaç kullanımı durumunda sularda

oluşturacağı muhtemel riskler hakkında inceleme yapılmış ve bu risklere karşı alınacak

tedbirler ortaya konulmuştur. Yemleme işlemleri sonucu sucul ortamlarda oluşacak azot ve

fosfor girdileri hesaplanmış ayrıca, muhtemel ilaçlama durumlarında oluşabilecek riskler

hakkında çalışmalar yapılmıştır. Balık çiftliklerinde en çok kullanılan ilaçlar sırası ile

florfenikol, sülfadiazini trimetoprim, oksistekraksilin, enrofloksasin, amoksisilin ve oksolinik

asit etken maddelerini içren ilaçlardır. Bu ilaçlar çevresel risk değerlendirmelerinde oldukça

riskli olarak nitelendirilmektedir. Bu etken maddelerin fizikokimyasal özellikleri (Log Kow,

BCF, Çözünürlük, Uçuculuk gibi), toksisiteleri (LC 50, EC 50), moleküler yapıları hakkında,

literatür çalışması yapılmış ayrıca (QSar tabanlı) EPİ WEB programı kullanılarak bilgi

edinilmiştir. Bu sayede oluşturacakları muhtemel çevresel riskler değerlendirilmiştir. Örnek

vaka çalışması kayseri ilinde bulunun yamula barajına kurulması muhtemel bir çiftlik için

yapılmıştır. Balık çiftliği için farklı senaryolar da göz önünde bulundurularak inceleme

yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda özellikle ilaç etken maddelerinin gereksiz ve fazla

kullanımının çevre açısından olumsuz etkiler oluşturacağı. Yemleme işlemlerinin çok dikkatli

yapılması gerekliliği orta çıkmıştır.