A NEW HEURISTIC APPROACH TO THE INVERSE ORDER PICKING SYSTEM THAT TAKES INTO CONSIDERATION OF MUTUAL PRODUCT


Şenyiğit E., Babayiğit A.

11. ULUSLARARASI EJONS MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Al Karak, Jordan, 30 - 31 January 2021, vol.1, no.1, pp.211-214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Al Karak
  • Country: Jordan
  • Page Numbers: pp.211-214
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Depo yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çok önemli bir konudur. Depo yönetimi, üretim maliyetini azaltmak ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetini artırmak için etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelidir. Bu konunun bilincinde olan birçok şirket, yüksek verimlilik ve düşük maliyete sahip depolama sistemi tasarlamaya odaklanmaktadır. Depo yönetiminde, sipariş toplama, verimlilik oranına önemli etkilerde bulunabilecek önemli bir işlemdir. Müşteri siparişlerini karşılayabilmek için depolarda ve dağıtım merkezlerinde ürünlerin belirtilen stoklama alanından alınarak toplama noktasına getirilmesi sürecine sipariş toplama denir. Sipariş toplama faaliyetleri, tedarik zinciri yönetiminde, hem üretim sistemleri açısından hem de dağıtım işlemleri açısından kritik rol oynamaktadır. Diğer depolama faaliyetlerinde bir iyileştirme yapılmasına göre sipariş toplama faaliyetlerinde yapılacak bir iyileştirmenin depolama operasyonunun verimliliği, maliyeti ve hizmet kalitesi üzerinde etkisi daha fazla olacaktır. Literatürde, farklı sipariş toplama sistemleri mevcuttur. Bu sipariş toplama sistemlerinden biri de ters sipariş toplama sistemidir. Bir ters sipariş toplama sistemi, talep edilen birim yükleri depolayan tüm rafları ardı ardına ziyaret eden geleneksel sipariş toplama sistemlerin temel mantığını tersine dönüştürmektedir. Bu sistemde toplayıcı, her biri belirli bir birim yük içeren birden fazla sipariş kutusu sırası boyunca kutuları taşır ve ürünleri ilgili tüm kutulara koyar. Bu durumda, eşzamanlı olarak bir araya getirilen toplama emirlerinin tümü ile hat boyunca hareket ettirilen birim yük dizileri arasında bir senkronizasyon hedeflenir. Böylece toplayıcı tarafından gerçekleştirilecek olan tur sayısı en aza indirilir. Literatürde, ters sipariş toplama sistemleri az çalışılmış konulardan biridir. Çalışmada 2 ayrı yöntem yöntem kullanılmıştır. Bu iki yöntem birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak geliştirilen yeni yöntemin, ilk yönteme göre daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.