Digital Game Addiction in Individual and Social Aspects


Cıngı M.

Sosyoloji Divanı, vol.9, no.17, pp.103-128, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 9 Issue: 17
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Sosyoloji Divanı
  • Page Numbers: pp.103-128

Abstract

The game, which has been an important activity in ensuring the social development of human beings since childhood, has evolved with the development of new communication technologies and has been digitalized in a way that we can easily reach anytime and anywhere by making a few finger movements even on smart mobile phones. This change has brought about a negative behavior such as digital game addiction. In this study, the sociological and psychological causes of digital game addiction, diagnostic criteria, preventive measures and treatment methods were tried to be presented with a holistic perspective through a literature review. As a result, it has been observed that there is an inverse relationship between social life and game addiction. It can be said that individuals with active social life are unlikely to develop digital game addiction, and digital game addicts are more likely to get rid of addiction if they leave their social environment and establish a new social life.

İnsanın çocukluğundan itibaren sosyal gelişimini sağlamada önemli bir faaliyet olan oyun, yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle değişim geçirmiş, akıllı cep telefonları üzerinden bile birkaç parmak hareketi yapmak suretiyle her an her yerde kolayca ulaşabileceğimiz bir biçimde dijitalleşmiştir. Bu değişim dijital oyun bağımlılığı gibi olumsuz bir davranışı da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada dijital oyun bağımlılığının sosyolojik ve psikolojik nedenleri, tanı kriterleri, önleyici tedbirler ve tedavi yöntemleri literatür taraması üzerinden bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak sosyal hayat ile oyun bağımlılığı arasında ters bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Aktif sosyal hayata sahip olan bireylerin dijital oyun bağımlılığı geliştirme ihtimalinin düşük olduğunu, dijital oyun bağımlılarının ise içinde bulundukları sosyal ortamdan ayrılıp yeni bir sosyal hayat kurması durumunda bağımlılıktan kurtulma ihtimallerinin yükseleceğini söylemek mümkündür.