Denetim Raporu Gecikmesi ve Kurumsal Yönetim Göstergeleri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Şirketleri Üzerine Bir Araştırma


ŞAMİL S., TOK O.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.5, pp.159-176, 2020 (Peer-Reviewed Journal)