MÜŞTERİLERİN RESTORAN TERCİHİNE GÖRE KÜMELENDİRİLMESİ ÜZERİNE KAYSERİ’DE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Çakıcı A. C., Yıldız E.

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.478-487

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.478-487
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Dışarıda yemek yeme olgusu giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum nerede ne

yeneceği sorusunu gündeme getirmektedir. Araştırmanın amacı, restoran tercihini

etkileyen faktörleri belirlemek ve bu faktörlere göre tüketicileri kümelemektir.

Veriler; literatüre dayalı geliştirilen bir anketin, Kayseri’de yaş grupları dikkate

alınarak kota örneklemesi esasına göre 01 Kasım 2016-31 Ocak 2017 tarihleri

arasında yüz yüze uygulanarak toplanmıştır. Kayıp veri, çoklu sapan ve normal

dağılım analizleri ve tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, faktör, kümeleme, t-testi

ve ki-kare analizlerinden yararlanılmıştır. Kümeleme sonunda “seçiciler” ve

“umursamazlar” şeklinde iki grup oluşmuştur. Kümeler ile cinsiyet, yaş grupları

ve eğitim seviyesi arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bildiri, restoran

yöneticilerinin restoran tercihini etkileyen faktörlere göre oluşan “seçiciler” ile

“umursamazlar” gruplarını daha yakından tanıyarak, buna uygun tutundurma

faaliyetleri yapmaları önerisi ile son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Restoran tercihi, kümeleme, Kayseri