IIR Süzgeç Tasarımı İçin Basit Bir Evrimsel Algoritma Diferansiyel Gelişim Algoritması


Karaboğa N., Çetinkaya M. B.

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2005), Kayseri, Turkey, 16 - 18 May 2005, vol.0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 0
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Any  digital  signal  processing algorithm or processor can be reasonably described as a digital filter. The main advantage of an infinite impulse response filter is that it can provide a much better  performance  than  the  finite  impulse  response  filter having the same number of coefficients. However, they might have a multi-modal error surface. Differential Evolution (DE) algorithm is a new heuristic approach  mainly  having  three advantages; finding the true global minimum of a multi modal search  space,  fast  convergence,  and  using  a  few  control parameters. In this work, DE algorithm has been applied to the design of digital IIR filters and compared its performance to that of genetic algorithm.


Herhangi  bir  sayısal  işaret  işleme  (DSP)  algoritması  veya işlemcisi, sayısal süzgeç olarak  tanımlanabilir. Sonsuz darbe cevaplı (IIR) süzgeçlerin temel avantajı, aynı dereceden sonlu darbe    cevaplı    (FIR)    süzgeçlere    göre    çok    daha    iyi performanslara   sahip    olmalarıdır.   Bununla   birlikte,   bu süzgeçlerin   hata   yüzeyleri   çok   modlu   bir   yapıya   sahip olabilmektedir.    Diferansiyel  gelim  (DE)  algoritması  üç temel   avantaja   sahip   yeni   bir   sezgisel   yaklaşımdır.   Bu avantajlar  :  çok  modlu  bir  araştırma  uzayındaki  evrensel minimayı bulabilme kabiliyetleri, yerel yakınsama hızlarının çok   yüksek    olması   ve   az   sayıda   kontrol   parametresi kullanmasıdır.  Bu  çalışmada,  DE  algoritması  IIR   zgeç tasarımına uygulanmış ve genetik algoritma ile performansları mukayese edilmtir.