Kaz dağları Yöresinde Doğal Yayılışı olan Endemik Herecleum Platyaenıum Boıs. türünün Önemi ve diğer Heracleum L. türleri üzerinde yapılmış çalışmalar


BALDEMİR A., İLGÜN S.

ııı. ulusal Kazdağları sempozyumu, Turkey, 24 - 26 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey