Kayseri Yöresinde Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinden Candida spp lerin İzolasyonu ve MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu


HIZLISOY H., ONMAZ N., AL S., KARADAL F., YILDIRIM Y., GÖNÜLALAN Z., ...More

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes