Plaklı Bir Damar İle Nıtınol Stent Etkileşimin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi Investigation Of Interaction Between Nitinol Stent And A Vascular Plaque Using Finite Element Method


Creative Commons License

GÜNEŞ R., ÇAM Ö., APALAK M. K.

6. Biyomekanik Uluslararası Katılımlı Kongre, Sakarya, Turkey, 28 - 30 September 2012, vol.16, no.3, pp.319-329

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 16
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.319-329
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the interaction between the Nitinol stent and the artery with plaque was investigated using finite element method. The occurring pressure values during the cardiac contraction (systolic) and loosening (diastolic) were applied as loading to the modeled system with Nitinol stent. In the light of the stress values, the suitability of the Nitinol stent in an artery with plaque was investigated. In the analysis, Nitinol stent was assumed to be shape memory alloy, and artery and plaque were assumed to behave linearly elastic. As a result, the stress and deformations in the plaque and artery due to the interference of Nitinol stent were discussed and concluded that the structure of artery with plaque can be expanded in accordance with Nitinol stent.

Bu çalışmada, Nitinol malzemeden yapılmış olan bir stent ile plaklı damar arasındaki etkileşim sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. Modellenen sistem ile Nitinol stente, kalbin kasılması (sistolik) ve gevşemesi (diyastolik) esnasında meydana gelen basınç değerleri yük olarak uygulanmıştır. Oluşan gerilme değerleri ışığında, Nitinol stentin plak ihtiva eden damar içindeki uygunluğu araştırılmıştır. Analizlerde kullanılan stentin şekil hafızalı bir alaşım olan Nitinol alaşımından yapıldığı, damar ve plağın ise lineer elastik olarak davrandığı kabul edilmiştir. Analizler sonucunda, kalbin çalışması esnasında Nitinol stent ile genişletilen plaklı bir damar yapısında meydana gelen gerilme ve deformasyonlar değerlendirilmiş ve damar içerisindeki plaklı yapının Nitinol stent ile uygun olarak genişletilebileceği sonucuna varılmıştır.