Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler: Besarabya Gagauzlarının Ağızları


CENGİZ M.

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), vol.1, no.2, pp.174-182, 2017 (Peer-Reviewed Journal)