Sosyal Medya Çerçevesinde Türkiye'de İnternet ve İletişim Özgürlüğü


KARABIYIK A. Ç. , ÜNLÜ B.

Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.620-632

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.620-632
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the information has become widely disseminated, fragmented, multiplied and the flow of information accelerated with the progression of the Internet technology. Nevertheless, there are universally imbalances on supervising and accession to the information in the matter of mass communication. Especially, there are serious impediments over freedom of the press and access to the Internet in some countries.

With its countless possibility, the Internet confirms the concept of “global village”, presented by McLuhan, each passing day again and again. Thanks to the Internet, which embodies all the qualifications of the “old-fashioned” mass media and as a concrete example of the convergence, we can have information about something over the world. And also, we can create contents and information, and get involved in this flow. Especially, this process improving with the social media, accompanies a threat to the governments with the massive, even globally, organising potentials. So, existing governments appeal to legal regulations and make them overarching, and limiting to keep the system – in other words their authority.

In this study, the freedom of the Internet and communication will be dealt as conceptual, and the situation in Turkey will be utilized in the eye of laws, and also the last regulation, became valid in February and March, 2014, will be discussed how it changes/is going to change the current situation. 

 

Günümüzde enformasyon oldukça geniş bir çevreye yayılmış, parçalanmış, çoğaltılmış ve enformasyon akışı internetin gelişimi ile hızlanmıştır. Ancak, kitle iletişimi bağlamında bu enformasyonun yönetimi ve erişimi konusunda uluslararası boyutta bir dengesizlik söz konusudur. Özellikle bazı ülkelerde basın özgürlüğü ve internet erişimi üzerinde ciddi engellemeler vardır.

İnternet, sunduğu sayısız imkanla, McLuhan'ın ileri sürdüğü "küresel köy" kavramını her geçen gün tekrar tekrar doğrulamaktadır. "Eski" kitle iletişim araçlarının tüm yeteneklerini kendi bünyesinde toplayan ve yöndeşmenin en somut örneği olan internet sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde olan biteni öğrenebiliyor, aynı zamanda biz de enformasyon üreterek bu akışa bir şekilde dahil olabiliyoruz. Özellikle sosyal medyanın gelişimi ile hızlanan bu süreç, sağladığı kitlesel -hatta küresel- örgütlenme imkanları ile siyasal iktidarlar için açık bir tehdidi de beraberinde getirmektedir. Mevcut iktidarlar da, düzeni -başka bir deyişle kendi otoritelerini- korumak için yasal düzenlemelere başvurmakta ve bunları daha bağlayıcı, daha kapsayıcı ve daha sınırlayıcı hale getirme yolunu seçmektedirler.

Bu çalışmada, internet ve iletişim özgürlüğü kavramsal olarak ele alınacak ve Türkiye'deki durum, çıkartılan yasalar nezdinde değerlendirilecek ve 2014 yılının Şubat ve Mart ayında yasalaşan son düzenlemelerin, mevcut ortamı ne kadar değiştirdiği ve değiştireceği tartışılacaktır.