Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Mücadelede Rezidüyel Pestisit Uygulamaları


Creative Commons License

Çolak E. Ş., Canhilal R., Yüksel E.

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.8-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal)