Chia Tohumu ve Probiyotik/ Enzim İlavesinin Ayrı ve Kombine Olarak Tuj Koyunları Rasyonlarında Kullanımının Performans, Rumen ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi


Ölmez M., Kara K., Karadağoğlu Ö., Öğün M., Şahin T., Şerbetçi İ.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.5, no.3, pp.1201-1215, 2022 (Peer-Reviewed Journal)