Takım sporlarında Algılanan Motivasyonel İklim ile Sporcuların Maruz Kaldıkları saldırgan Davranışlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


özdevecioğlu m., CAN Y., çakır i., KAYNAK K.

9. uluslararası spor bilimleri kongresi, 3 - 05 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text