Türk Cumhuriyetlerinde Yaşam Beklentisinin Belirleyicileri Ve Ampirik Analiz


ECEVİT E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.349-396, 2013 (Peer-Reviewed Journal)