Effect of Bulk-Fill and Self-Adhering Composite Resins on the Bond Strength of Fiber Post to Root Dentin


ÇAKIR N. N., DOĞAN A. N., DEMİRBUGA S.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.43, no.1, pp.61-67, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objectives: The aim of this study is to evaluate the bond strength of fiber posts bonded with bulk-fill and self-adhesive composites to root dentin. Methods: In this study, 30 extracted human mandibular premolars with a single root and a single canal were used. The tooth crowns were cut from the enamel-cement line, the crowns were removed and root canal treatment was performed. After the post spaces were prepared according to the post length, the roots were randomly divided into 5 groups according to the material used (n = 30). In the study, 5 resin-based materials; RelyX U 200 (3M ESPE, Neuss, Germany), Grandio Flow (VOCO, Cuxhaven, Germany), Vertise Flow (Kerr, California, USA), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE, Neuss, Germany), SDR (Dentsply, UK). was used. Horizontal sections with a thickness of 1 mm were taken from all roots and a push-out bond strength test was applied. Data were analyzed using One Way ANOVA and Tukey HSD Post-Hoc tests. Results: RelyX U200 showed the highest bond strength value (P<0,05). Vertise Flow showed lower bond strength value compared to SDR. (P<0,05). Conclusion: RelyX U200 can be used safely in post applications.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bulk-fill ve self adeziv kompozitler ile yapıştırılan fiber postların kök dentinine bağlanma dayanımlarını değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışmada tek köklü ve tek kanallı 30 adet çekilmiş insan mandibular premolar dişleri kullanıldı. Diş kronları mine-sement hattından kesilerek kronları uzaklaştırıldı ve kanal tedavisi yapıldı. Post boşlukları post uzunluğuna göre hazırlandıktan sonra kökler, kullanılan materyale göre rastgele 5 gruba ayrıldı (n=30). Çalışmada 5 adet rezin bazlı materyal; RelyX U 200 (3M ESPE, Neuss, Almanya), Grandio Flow (VOCO, Cuxhaven, Almanya), Vertise Flow (Kerr, Kaliforniya, ABD), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE, Neuss, Almanya), SDR (Dentsply, Birleşik Krallık). kullanıldı. Bütün köklerden 1 mm kalınlığında horizontal kesitler alındı ve push-out bağlanma dayanımı testi uygulandı. Veriler Tek Yönlü ANOVA ve Tukey HSD Post-Hoc testleri kullanılarak analiz edildi. Bulgular: RelyX ≥ U 200 en yüksek bağlanma dayanım değerini göstermiştir(P<0,05). Vertise Flow SDR’ ye göre de daha düşük bağlanma dayanım değeri sunmuştur(P<0,05). Sonuç: RelyX U200 post uygulamalarında güvenle kullanılabilir.