Kümeleme Tabanlı Diferansiyel Gelişim Algoritması Kullanarak Retinal Kılcal Damarların Bölütlenmesi


Çetinkaya M. B., Duran H.

Tıp Tekno 2017 Tıp Teknolojileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.109-112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109-112
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In the retinal capillaries of the retinal layer, many diseases such as hypertension, glucoma and arteriosclerosis may occur. Structural changes observed in retinal capillaries provide important information for the diagnosis and treatment of these diseases. Therefore, correct segmentation of the retinal capillaries in the retina is too important. There are many works in the literature for segmentation of the retinal capillaries by using classical approaches. In this work, heuristic based differential evolution algorithm is used in order to distinguish the retinal capillaries in the retinal image and make them more evident. In the clustering based retinal capillary segmentation realized by using differential evolution algorithm, it is seen that retinal capillaries can successfully be distinguished from the retinal image.  

Retina tabakasındaki kılcal damarlarda hipertansiyon, glukoma ve damar sertliği gibi birçok hastalık meydana gelmektedir.  Kılcal damarların yapısında meydana gelen değişimler bu hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu nedenle, retina tabakasındaki kılcal damarların doğru bir şekilde bölütlenmesi son derece önemlidir. Literatürde klasik yaklaşımlar ile damar bölütleme uygulamasına yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, retina görüntüsündeki kılcal damarları ayırt ederek daha belirgin hale getirmek için sezgisel bir algoritma olan diferansiyel gelişim algoritması kullanılmıştır. Diferansiyel gelişim algoritması ile gerçekleştirilen kümeleme tabanlı damar bölütleme işlemi ile kılcal damarların başarılı bir şekilde görüntüden ayırt edilebildiği görülmüştür.