Evaluation Of Polishing Method And Material Preferences Used By Dentists In Pediatric Patients


Creative Commons License

Duman B., Demiroğlu C., Doğan S.

29. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2022, pp.110-111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-111
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study; to evaluate the dentists' approach to polishing materials and current methods used in the external discoloration of the pediatric patient group.

Material and Methods: The questionnaire consisting of 18 questions was sent to 111 dentists via Google forms. Descriptive statistics and crosstabs were applied to the obtained data.

Results: While 87.4% of the respondents are pediatric dentists, 88.3% work in universities and hospitals affiliated to the Ministry of Health. 88.3% of the dentists care for 20 or more pediatric patients per week. 66.3% material preference of dentists is pastes that do not harm enamel and provide fluorine supplementation. While 31.6% of dentists agree to pay more if they use pat fluoride support, 1.8% prefer products with less cost. While the primary preference of dentists in the treatment of external discolorations is oral hygiene training (38.4%), the rate of dentists who polish with pumice is 21.5%. Air flow usage (1.7%) is in the last rank. The most used polishing material is pumice with 42.9%, while Detartrine Z (Septodent ™) ranks second with 17.1%.

Conclusion: It is important to remove external tooth discoloration due to aesthetic concerns. While dentists still prefer traditional polishing methods (polishing with fluorine paste or pumice) in the polishing applications of the pediatric patient group, methods such as air flow are less preferred because they are both expensive and difficult to use in pediatric patients.

Keywords: Polishing, pediatric patient, external discoloration

Amaç: Bu çalışmanın amacı; diş hekimlerinin pediatrik hasta grubunun eksternal renklenmelerinde kullandıkları polisaj materyallerine ve güncel yöntemlere yaklaşımını değerlendirmektir. Gereçler ve Yöntemler: 18 sorudan oluşan anket formu Google formlar aracılığıyla 111 diş hekimine ulaştırılmıştır. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolar uygulanmıştır.

Bulgular: Ankete katılanların %87,4 çocuk diş hekimi olmak ile beraber %88,3 üniversite ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışmaktadır. Hekimlerin %88,3’ü haftada 20 ve üstü sayıda çocuk hasta bakmaktadır. Hekimlerin %66,3 materyal tercihi mineye zarar vermeyen ve flor takviyesi sağlayan patlardır. %31,6 oranında hekim kullandıkları pat flor desteği sağladığı takdirde fazla ücret vermeyi kabul ederken, %1,8 oranında hekim maliyeti daha az ürünleri tercih etmektedir. Dışsal renklenmelerin tedavisinde hekimlerin öncelikli tercihi oral hijyen eğitimi (OHE) iken (%38,4), pomza ile polisaj yapan hekim oranı %21,5’tir. Air flow kullanımı (%1,7) ise son sırada yer almaktadır. En çok kullanılan polisaj materyali %42,9 ile pomza olurken, %17,1 ile Detartrine Z (Septodent ™) ikinci sırada yer almaktadır.

Sonuç: Eksternal diş renklenmelerinin oluşturduğu estetik kaygılar nedeniyle uzaklaştırılması önemlidir. Hekimler pediatrik hasta grubunun polisaj uygulamalarında, hala geleneksel polisaj yöntemlerini (florlu pat ya da pomza yardımıyla polisaj) tercih ederken, air flow gibi yöntemlerin hem pahalı hem pediatrik hastada kullanımı güç olduğundan daha az tercih edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Polisaj, pediatrik hasta, eksternal renklenme