VAIC (VALUE ADDED INTELLECTUAL CAPITAL) YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLEN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


GÜLCEMAL T., Çıtak L.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.1, pp.35-55, 2017 (SCI-Expanded)