BAKIR – PİRİNÇ BORU İKİLİ MALZEME GRUPLARININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

GERÇEKCİOĞLU E., Kahraman N.

1.Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı, Ankara, Turkey, 11 June 2099 - 13 June 2009, vol.1, no.1, pp.438-446

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.438-446
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

THE JOINING OF BRASS AND COPER PIPE DUAL MATERIAL GROUPS VIA THE FRICTION-STIR WELDING METHOD

There are various different welding methods used to join iron and non-iron metals including solid state, melting and optical welding methods. One of them is friction stir welding that is studied on it, recently. The main focus of this study is friction stir welding method which is one of the solid state welding methods, and a great number of studies and research have been carried out on this method in recent years.

 

During the welding the rotation number of the tip of the mixer and the speed of the welding are chosen as changeable parameters. The resulting combinations undergo the rigidity test and their micro-structures are examined with microscopes and SEM.

 

In this study brass and copper pipe materials were used. The pipes used are 100 millimetres in length, 60 millimetres in outer diameter and 54 millimetres in internal diameter. After the welding a sample which is 200 millimetres in length was produced. For the welding, universal freeze, necessary additional equipment and special tieing apparatus to be rigidly tied on the pipes were done. After the pipes were fixed on this apparatus, they were tied to platform for welding. For the welding as changeable parameters 1.35  mm/sec.,1.70mm/sec. and 2.10 mm/sec. were used for running piece enviromental progression speed. Generally, suitable welding stitches were obtained. However, it was observed that the optimum rotation is 710 d/d and progression speed is 1.35 mm/sec for the most suitable welding stitch.

 

It has been observed that as a result of the increased welding speed and rotation speed, spiral marks occur on the welded materials and the intervals of these marks have increased at high welding speed.  

 

BAKIR – PİRİNÇ BORU İKİLİ MALZEME GRUPLARININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

Demir türü ve demir dışı metallerin birleştirilmesinde kullanılan oldukça farklı kaynak yöntemleri mevcut olup, genel halde bunlar katı hal, ergitme yöntemi ve optik kaynak teknikleridir. Son yıllarda üzerinde çalışmalar yapılan katı hal tekniklerinden biriside sürtünme karıştırma kaynak  (SKK) yöntemidir. Yapmış olduğumuz çalışmada değişken parametreler olarak karıştırıcı ucun devir sayısı ve iş parçasının çevresel ilerleme hız değerleri değişken parametreler olarak seçilmiştir. Elde edilen birleştirmelere ve sertlik testi uygulanmış ve mikro yapılar optik mikroskopla ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) mikroskobunda incelenmiştir.

 

Yapılan çalışmada, pirinç boru malzemesi ile bakır boru malzemesi kullanılmıştır. Kullanılan borular 60 mm dış çap, 54 iç çap ve 100 mm uzunluğunda hazırlanmıştır. Kaynak sonrasında ise toplamda 200 mm uzunlukta numune üretilmiştir. Kaynak işlemi için üniversal freze, ilgili ilave ekipmanları ve boruların üzerine rijit halde bağlanması için özel bağlama aparatı yapılmıştır. Borular bu aparatın üzerine sabitlendikten sonra, iş tablası üzerine bağlanarak kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Kaynak işleminde değişken parametreler olarak, is parçası çevresel ilerleme hızları için; 1.35 mm/sn, 1.70 mm/sn ve 2.10 mm/sn değerleri kullanılmıştır. Genel olarak uygun kaynak dikişleri elde edilmiştir. Ancak en uygun kaynak dikişleri için optimum devir 710 d/d ve çevresel ilerleme hızı olarak da 1.35 mm/s olduğu görülmüştür. Artan kaynak hızı ve devir hızında kaynak metalinde spiral izlerin oluştuğu ve bu izlerin aralıklarının yüksek kaynak hızlarında arttığı görülmüştür.

 

Deneysel çalışmalar sonunda artan kaynak hızına bağlı olarak kaynaklı bölgelerin sertliğinin artışında  kısmen etki ettiği anlaşılmıştır.