Özelleştirme Uluslararası Doğrudan Yatırımların Türkiye Ekonomisi’ne Yansıması: İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği


DÜZGÜN R., ECEVİT E., TÜRKER O.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.175-192, 2010 (Peer-Reviewed Journal)