Sosyal Medya Bağlamında Gündüz Kuşağı Televizyon Programlarının İzleyici Profili


İlhan V., Dursun Z.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED), vol.12, no.3, pp.1203-1222, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract