KÖK KANALININ APİKALİNDE YAPAY OLARAK STANDARDİZE EDİLMİŞOLUKTAN KALSİYUM HİDROKSİTİN UZAKLAŞTIRILMASINDA QMİXSOLÜSYONUNUN ETKİNLİĞİ


DÜZGÜN S., TOPÇUOĞLU H. S., AKPEK F., GÜNDÜZ G., ulusan ö., AKTI A.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)