el-İksîr fî Kavâidi't-Tefsîr Örneğinde Tefsir Usulü Yazımına Bir Katkı


KARAGÖZ M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.17, pp.171-200, 2010 (Peer-Reviewed Journal)