Macroanatomic, Light and Scanning Electron Microscopic Studies of the Pecten Oculi in the Gerze Rooster


Alan A., Onuk B., Alan E., Kabak M.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Elazığ, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.71-72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71-72
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose:

Aim of this study to investigate in detail the pecten oculi of Gerze rooster in a local race of

our country, by using macroscopic, light and electron microscopic techniques.

Material and Methods:

A total of 10 eyes that were obtained from 5 Gerze rooster were used. Four of the eyes were

examined by light microscope while the other three with an electron microscope. After

routine histological procedures the resulting tissue samples stained using Crossman’s triple

stain technique. The resulting tissue samples were covered with gold-palladium, and were

examined by scanning electron microscope (Leica, Leo 440, UK) with different

magnifications.

Findings:

Pecten oculi in Gerze rooster immediately starting from discus n. optici is to camera vitrea

bulbi extends. The pecten was composed of 19-21 pleats, and its appearance resembled an

accordion. The length of the pecten oculi at the basal part attached to the retina was

7.75±0,37mm on average, The average height on the longest point of the pecten was

4,45±0,40mm and the thickness was 1.20 ± 0,19mm. The dorsal ends of the pleats were

connected to each other. Its brown color darkened from basal part to apex because it contains

melanin pigment. Histological and SEM examination revealed that in plenty of blood vessels

and contain melanin pigment.

Result: These findings from that Gerze rooster in the pecten oculi the pilikal type,

macroanatomic, light and electron microscopic structure was found to be similar with respect

to other avian species.

Key Words: Anatomy, gerze rosster, pecten oculi, SEM.

Amaç:

Yapılan çalışma ile ülkemize ait yerel bir ırk olan gerze horozlarında pekten oculi’nin

makroanatomik, ışık ve elektron mikroskobik yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi

amaçlandı.

Materyal ve Metod:

Çalışmada 5 adet Gerze horozuna ait toplam 10 adet göz kullanıldı. Gözlerden 4tanesi ışık

mikroskopta, 3tanesi ise SEM’da, diğer gözler ise makroanatomik incelemede kullanıldı.

Alınan doku örneklerine rutin histolojik prosedürü takiben genel yapıyı belirlemek için

Crossman’m üçlü boyaması uygulandı. SEM incelemelerinde kullanılacak dokular, doku

takibi işlemleri ardından Au-Pd kaplanarak farklı büyütmelerde incelendi.

Bulgular:

Gerze horozunda pectenoculi, discus nevri optici’nin hemen üzerinden başlayarak camera

vitı-ea bulbi’ye doğru uzanmaktaydı. 19-21 adet plikadan oluşmuş bir yapı olarak gözlenen

Pecten oculinin şekli bir akordiona benzemekteydi. Pectenoculinin retinaya bağlı olan tabanı

ortalama olarak 7.75±0,37mm, en uzun noktadaki yüksekliği 4,45±0,40mm, kalınlığı ise

l,20±0,19mm olarak ölçüldü. Plicalarm serbest olan apikal uçları bir köprü ile birbirlerine

bağlanmaktaydı. Rengi tabanda açık kahve başlayıp apikal kısma doğru yapısındaki pigment

nedeniyle koyulaşmaktaydı.Histolojik ve SEM incelemede içerisinde bol miktarda kan damarı

ve melanin pigmenti içerdiği saptandı.

Sonuç:Bu bulgular ışığında gerze horozunda pekten okuli’nin pilikalı tipte olduğu,

makroanatomik, ışık ve elektron mikroskobik yapı bakımından diğer kanatlı türleri ile

benzerlik gösterdiği saptandı.

Anahtar Kelimeler.-Anatomy, gerze horozu, pekten oculi, SEM,