Öğrenme Sonrası REM Uyku Yoksunluğunun Fare Hipokampal Tomozin Ekspresyonu Üzerine Etkisi


KARABULUT S., KORKMAZ BAYRAMOV K., ÖZDEMİR F. , TOPALOĞLU T., ERGEN E., TAŞKIRAN A. Ş. , ...More

43.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey