Maya Hücreleri (Saccharomyces cerevisiae) ile Enkapsüle Edilen Karvakrolün Yapısal, Konformasyonel ve Antiradikal Özelliklerinin Belirlenmesi


KARAMAN K.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.124-135, 2020 (Scopus) identifier