Eosinofilik gastointestinal hastalıklar: Eosinofilik gastro intestinal hastalıkların görülme yaşı küçülüyor mu?


SEVİNÇ E., ARSLAN D., YURCİ M. A.

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.12, no.1, pp.22-26, 2013 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.22-26
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Eosinophilic gastrointestinal disorders constitute a pathology characterized by eosinophilic infiltration of the gastrointestinal tract, the symptoms of which vary depending on the affected digestive segments and the involvement of the different layers of the digestive wall. Eosinophilic gastrointestinal diseases include subcategories such as eosinophilic esophagitis, eosinophilic gastroenteritis and eosinophilic colitis, and depending on the localization of the eosinophilia, it is possible to group them as mucosal, serosal or muscular disease. Mucosal involvement is the most common. Patients with eosinophilic esophagitis suffer from nutrition intolerance, vomiting, and dysphagia; for patients with eosinophilic gastroenteritis, complaints are abdominal pain, diarrhea and blood in stool; and for patients with eosinophilic colitis, they are typically diarrhea and lower quadrant pain. The disease is typically observed in but not limited to the 3rd to 5th decades. The main therapeutic options include steroids and dietary modification. Between 2011 and 2012, 4 patients were diagnosed in our pediatric gastroenterology department. Two were diagnosed with eosinophilic esophagitis, one with eosinophilic colitis and one with eosinophilic proctocolitis. This study aimed to review eosinophilic gastrointestinal diseases in light of the recent studies, referring to children diagnosed with eosinophilic gastrointestinal diseas

Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar gastrointestinal kanalın eozinofilik infiltrasyonu ile karakterizedir. Hastalığın belirtileri etkilenen sindirim segmentine ve sindirim kanalının farklı tabakalarının tutulumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar, eozinofilik özofajit, eozinofilik gastroenterit ve eozinofilik kolit gibi alt gruplara ayrılır. Eozinofilinin yerleşimine bağlı olarak mukozal, serozal ya da müsküler hastalık olarak gruplamak mümkündür. Mukozal hastalıklar bunların arasında en yaygın olanıdır. Eozinofilik özofajitli hastalar hazımsızlık, kusma, disfaji şikayetleri gösterirken, eozinofilik gastroenterit hastaları karın ağrısı, ishal ve kanlı dışkılama şikayetlerine sahiptir. Eozinofilik kolitli hastalarda ise tipik olarak ishal ve alt kadran ağrısı şikayetlerine rastlanır. Hastalık tipik olarak 3. ve 5. dekatlarda görülmekle birlikte diğer yaş gruplarında da görülebilir. Ana tedavi seçenekleri arasında steroid ve diyet değişikliği vardır. 2011 ile 2012 yılları arasında çocuk gastroenteroloji bölümümüzde 4 hastaya eozinofilik gastrointestinal hastalık tanısı konuldu. Bunlardan 2 tanesi eozinofilik özofajit, 1 tanesi eozinofilik kolit, diğeri ise eozinofilik proktokolit tanısı aldı. Bu makalede eozinofilik gastrointestinal hastalık tanısı almış çocuk hastalarımız güncel çalışmalar ışığında gözden geçirildi.