DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA RUH KAVRAMINA İKİ FARKLI YAKLAŞIM: İSLAM VE PLATON ÖRNEĞİ


TOPAKKAYA A. , Karakaya E.

Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, vol.1, no.2, pp.29-55, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi
  • Page Numbers: pp.29-55

Abstract

TWO DIFFERENT APPROACHES TO THE CONCEPT OF SPIRIT IN THE CONTEXT OF RELIGION AND PHILOSOPHY: ISLAM AND PLATO EXAMPLE

 

Abstract

Plato is the first philosopher who systematically put forward a perspective to the soul-body problem. He developed his spiritual understanding depending on his ontology. According to Plato soul predominates over body at the time of being together. Soul is permanent while body is temporary. The human soul consists of three parts; mind, will and desire. These parts correspond to one’s life-style and particular classes of social hierarchy. According to Plato soul is immortal and afterlife is not the last stop for souls. Souls return to bodies over and over again. The Islam also focused on the truth, nature, and secrets of soul and it’s subtleties. However Quran does not show up this reality either illustratively or extensively. The purpose of this article is to study both Plato’s spiritual understanding and spiritual understanding of  Islam separately and also is to compare these two spiritual understanding with one another in terms of similarities and differences.

Key Words: Plato, Soul, Body, Islam, Human

Özet

Platon, ruh-beden problemi üzerine sistematik bir bakış açısı getiren ilk filozoftur. Ruh anlayışını, varlık felsefesine bağlı olarak geliştirmiştir. Platon’ a göre ruh-beden birlikteliğinde üstünlük ruhtan yanadır. Ruh kalıcı, beden ise geçicidir. İnsan ruhu akıl, irade ve istek olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu bölümler kişinin yaşam tarzlarına ve toplumsal hiyerarşide belli sınıflara tekabül eder. Platon’ a göre ruh ölümsüzdür ve ahiret hayatı ruhlar için son durak değildir. Ruhlar defalarca tekrar bedenlere dönerler. İslam dini de ruhun gerçeği, mahiyeti, sır ve incelikleri üzerinde durmuştur. Fakat Kur’ân-ı Kerim’ de bu gerçek geniş olarak ve açıklayıcı bir şekilde bulunmamaktadır. Bu makalenin amacı hem Platon’ un hem İslam dininin ruh anlayışlarını ayrı ayrı incelemek ve her iki ruh anlayışını benzerlik ve farklılıkları açısından birbirleriyle karşılaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Platon, Ruh, Beden, İslamiyet, İnsan.