LEZZET Mİ SAĞLIK MI? KAYSERİ’DE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Çakıcı A., Yıldız E.

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.641-648

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.641-648
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The order of the attributes that consumers take into consideration in their food preference varies in accordance with certain conditions such as time, age, gender, and being healthy or not. Nevertheless, it is evident that consuming tasty or healthy food precedes them. The objective of the study is to determine whether consumers’ taste attitudes and preference for tasty or healthy food differ when they eat and when they do not. In the study, the data were collected through a questionnaire developed in accordance with the literature. The questionnaire was conducted on consumers who live in Kayseri and dine out at least once a year. In line with the objective of the study, the questionnaire was conducted on two different groups; one group consisted of consumers who actually eat at restaurants, and the other one consisted of consumers who do not actually eat at restaurants but go there at least once a year. In order to analyse a total of 325 usable questionnaires, descriptive statistics along with reliability and validity analyses, and factor and correlation analyses were employed. Findings indicate that consumers’ taste attitudes differ slightly when they eat and when they do not, and that their preferences for tasty or healthy food change significantly when they eat or when they do not. Keywords: Taste Attitude, Healthy Food Preference, Kayseri.

Tüketicilerin yiyecek tercihi yaparken dikkate aldıkları özelliklerin sırası; zamana, yaşa, cinsiyete, sağlıklı olup olmama gibi durumlara göre değişmektedir. Böyle bir duruma rağmen, birinci sırada genelde lezzetli ya da sağlıklı yemek yemenin olduğu aşikârdır. Çalışmanın amacı; tüketicilerin lezzet davranışları ile lezzet ya da sağlık tercihlerinin, yemek yendiği ve yenmediği sırada farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Veriler, literatüre bağlı kalınarak geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Anket; Kayseri’de yaşayan ve ayda en az bir kez dışarıda yemek yiyen tüketicilere uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda anket; restoranlarda fiilen yemek yiyen ve fiilen yemek yemeyen, ancak ayda bir restorana giden tüketiciler olmak üzere iki farklı gruba uygulanmıştır. Kullanılabilir 325 anketin verilerinin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, güvenirlilik, geçerlilik, faktör, korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bulgularda; yemek yendiği ve yenmediği sırada tüketicilerin lezzet davranışlarının azda olsa farklılaştığı, yemek yeme sırasında ya da yemek yeme dışında tüketicilerin lezzet veya sağlık tercihlerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Lezzet Davranışı, Sağlıklı Yiyecek Seçimi, Kayseri.