Devralmanın Devralan İşletmelerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindekı Etkisi Sermaye Piyasası Kurulu İzni İle Gerçekleşen Devralmaların Devralan İşletmelerin Hisse Senedi Getiri Oranları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


ÇITAK L., KAPLAN YILDIZ F.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.22, no.2, pp.275-296, 2007 (Peer-Reviewed Journal)