Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarında Bazı Enterotoksin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Araştırılması


CENGİZ S., DİNÇ G., CENGİZ M.

XII Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes