Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etksi Türkiye İle İlgili Ampirik Kanıt


ECEVİT E., ÇETİN M.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.48, pp.83-98, 2016 (Peer-Reviewed Journal)