SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE DOĞU-BATI İMGESİ/EAST-WEST IMAGE IN SEZAİ KARAKOÇ’S POEMS


Creative Commons License

Akça H.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Academic Social Science, no.83, pp.314-327, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE DOĞU-BATI İMGESİ1 Öz Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, milli, dini, geleneksel kaynaklarla beslenip yenilikçi fikir ve biçimlerle şiirlerini kaleme alan bir şairdir. Şiirleriyle olduğu kadar fikir yazılarıyla da dikkat çeken Karakoç, eserlerinde sıklıkla Doğu ve Batı medeniyetlerinin karşılaştırmasını ve eleştirisini yapar. Bu bağlamda iki medeniyeti de çok iyi analiz ederek bu iki medeniyetin dışında İslam medeniyetini tasavvur eder. Karakoç’a göre, Batı bilim ve teknolojiyi kullanarak bir emperyalizm ideolojisi geliştirmiştir. Doğu, Batı’nın bu tavrı karşısında kendini geliştirmek ve sorgulamak yerine Batı’yı mutlak üstün olarak kabul etmektedir. Karakoç’un fikri yazılarında ileri sürülen bu düşünceler şiirlerinde de sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada şairin şiirlerinde “Doğu ve Batı” medeniyetine dair düşünceleri, imge ve semboller üzerinden tespit edilecek ve böylece şairin şiirlerinin anlam evreni değerlendirilerek okuyucunun zihninde uyandırdığı çağrışım dünyası tespit edilmeye çalışılacaktır. Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, Doğu-Batı, imge