Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz


Çıtak L., Ersoy E.

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.43-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)