Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)


Creative Commons License

Güner G.

Türkbilig, vol.39, pp.157-178, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 39
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türkbilig
  • Page Numbers: pp.157-178

Abstract

 Türkiye’de kelime etimolojisi üzerine yayımlanmış makalelerin derlendiği çalışmanın ilki 2006 yılında Türklük Bilgisi Araştırmaları dergisinin 30/II numaralı sayısında yayımlanmıştı. 2006’dan bugüne Türkiye’de etimoloji çalışmaları hız kazandı. Bilhassa genç Türkologların ilgisi ve katkısıyla tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin söz varlığında yer bulmuş pek çok kelime gün yüzüne çıkarıldı ve etimoloji biliminin ilkeleri doğrultusunda irdelendi. Bu çalışmada, 2007-2020 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan dergilerdeki etimoloji yazıları derlendi. Bu yapılırken doğrudan kelime etimolojisiyle ilgili olan makaleler esas alındı. Toplam 400 makalenin tam künyesi verilerek bir bibliyografya hazırlandı. Çalışmanın sonuna ise makalelerde ele alınan kelimelerden oluşan bir dizin eklendi.